Těžba dřeva

Klasická těžba dřeva

Těžba dřeva harvestorovou technologií (zajišťujeme subdodavatelsky).

Provádíme všechny typy těžeb - mýtní, výchovné, kalamitní

Přibližování dřeva

Klasické úvazové přibližování pomocí traktorů.

Bezúvazkové přibližování vyvážecí soupravou.

Přibližování koňským potahem, nebo lanovkou (zajišťujeme subdodavatelsky).

Kombinace výše uvedených technologií.

Výchovné zásahy

Prořezávky.

Probírky.

Předmýtní těžby.

Úklid klestu a těžebních zbytků

Pálení klestu.

Házení klestu na hromady, či do řad.

Vyvážení klestu.

Štěpkování a drcení klestu (zajišťujeme subdodavatelsky).

Pěstební práce a ochrana lesa

Zalesňování.

Vyžínání.

Ochrana kultur proti zvěři pomocí repelentů, individuálních ochran, nebo oplocenek.

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

Dle ustanovení § 37 odst. 2 a § 44 odst. 1 a 2 lesního zákona byla Pavlu Neubertovi udělena licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Kontakty

www.lesniprace.com

Lab Ideas

Pavel Neubert

Tel.: +420 605 901 670

Green

Vladimír Neubert

Tel.: +420 604 257 277

Support

Fakturační údaje

Adresa
Divadelní 344, 561 51 Letohrad
IČ: 74494147

Číslo účtu
35 - 9579740227/0100
Komerční banka, a.s. pobočka Letohrad

Naše nabídka prací

www.lesniprace.com